Информация за хранене на котката

Правилно хранене на котката

Подходяща храна за котка

Хранителните продукти за домашни любимци, произведени по промишлен начин, напоследък се разнообразиха и разпространиха доста. В европейските страни тестените произведения за котки, продавани в кутии са с най-различни качества, но големите световни фирми дават сигурна гаранция за хранителната им стойност. Съставните части на тези храни се приготвят при изключителни хигиенни …

прочети